Knihy o slovenskom samizdate

Život o slove

Svetlo z podzemia

Listy z podzemia

O hodnote samizdatu

Kresťanská samizdatová literatúra po roku 1968