Čo je samizdat ?

Slovo samizdat je odvodené z ruského slova samoizdateľstvo, čo v preklade znamená samovydávanie. Za samizdat sa pokladá vydávanie tlačovín rozličného zamerania (napr. kultúrneho, náboženského, historického, politického), ktoré nemohli byť z politických a ideových dôvodov vydané legálne.

Viac o samizdate pozri:

Samizdat – Wikipedia (SK)
Samizdat – Wikipedia (EN)
Samizdat – Encyklopédia Britannica (EN)