Podzemná tlačiareň

V roku 1987 vybudovala tajná cirkev (členovia Spoločenstva Fatima) unikátnu podzemnú tlačiareň, ktorú sa nepodarilo Štátnej bezpečnosti odhaliť.

 

Nákres tajnej tlačiarne
Nákres tlačiarne

 

Nákres tunela
Nákres tunela

 

Vchod z chodby do pivnice
Vchod z chodby do pivnice

 

Vchod z chodby do podzemnej tlačiarne
Vchod z chodby do pivnice  Vchod z chodby do pivnice

 

Tunel spájajúci pivnice s tajnou tlačiarňou
Tunel spájajúci pivnice s tajnou tlačiarňou

 

Podzemná tlačiareň s ofsetovým strojom
Podzemná tlačiareň s ofsetovým strojom