Historický zápisník

Charakter: národno-politický
Charakteristika: Vzhľadom na veľkú dezinformáciu v oblasti histórie sa Historický zápisník snažil zaujať diskusný postoj k niektorým najpálčivejším osobnostiam a udalosti­am slovenských dejín. Prvé číslo bolo venované osobe Dr. Jozefa Tisu, druhé osobe Andreja Hlinku. Zborníky boli vydané monografickej forme - zaoberali sa jednou ucelenou témou, ktorú podali pomocou systematicky usporiadaných citácií z dobových prameňov, svedectiev a dokumentov. Vydavateľ pripravil i tretie číslo Historického zápisníka (č. 2/1987), ktoré sa však pre zásah Štátnej bezpečnosti nepodarilo rozdistribuovať. Bola tu snaha poukázať na iné aspekty historického pôsobenia osôb a sku­točností, ako to bolo prezentované „oficiálnou históriou“ . Zborníky chceli prispieť k objasneniu bielych stránok našej histórie.
Trvanie: 1986-1987, [2]
Čísla: 3, [Ø47], [∑140], [↓27], [↑67]
1986: 1(67)
1987: 1(46), 2(27)
Formát: A4
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 600 ks
Redakcia: Ivan Polanskýčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Ivan Polanskýprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Ivan Polanskýtlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk (1/1986-1/1987), Ústav pamäti národa (2/1987)