Katolícky mesačník

Charakter: nábožensko - informačný
Charakteristika: Jediný oficiálny týždenník Katolícke noviny, ktorý mal prinášať informácie a aktuality z diania v Cirkvi, neplnil túto funkciu. Z lá informovanosť veriacich a narastajúce množstvo správ dalo podnet na vznik mesačníka, ktorý sa snažil aktuálne odstrániť nedostatočnú informovanosť a skresľovanie pravdy.
Katolícky mesačník prinášal vždy 15. v mesiaci objektívne informácie o významnejších udalostiach z náboženského života doma i v zahraničí. Domáce správy sa snažili reflektovať dianie v spoločnosti vo vzťahu k cirkvi (informácie o púťach, prenasledovaných, väznených...). Správy zo zahraničia boli prednostne zo socialistických štátov kvôli porovnaniu úrovne náboženskej slobody a foriem vzťahov štátu a cirkvi.
Časopis sa snažil poskytovať i vhodný študijný materiál. Informácie a články časopisu boli členené do troch hlavných kategórií: Z domova, Zo sveta, K štúdiu.
Trvanie: 1988-1989, [2]
Čísla: 18, [Ø26], [∑462], [↓20], [↑40]
1988: 1(22), 2(25), 3(26), 4(27), 5(37), 6(30), 7(20)
1989: 1(20), 2(21), 3(22), 4(22), 5(24), 6(24), 9(22), 10(24), 11(22), 12(34), 7-8(40)
Formát: A4
Druh tlače: Xerox (1/1988), Ofsetová tlač (2/1988-7-8/1989)
Náklad: 30 ks (1/1988), 200 ks (2/1988-4/1988), 300 ks (5/1988-7-8/1989)
Redakcia: RNDr. Vladimír Juklčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Ing. Mária Beňuškováprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Jozef Romantlačiari
Grafická úprava: Pavol Rehákpodieľanie sa na grafickom výzore samizdatu
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk