Myšlienky z večeradla

Charakter: náboženský - mariánska úcta
Charakteristika: Jedno z hnutí, ktoré rozvíjalo svoju činnosť tajne, bolo Mariánske kňazské hnutie. Hlavnou náplňou časopisu boli meditácie zamerané na mariánsku úctu, ktoré vznikli na stretnutiach kňazov Mariánskeho kňazského hnutia. Každé číslo bolo nadčasové.
Trvanie: 1985-1989, [5]
Čísla: 10, [Ø10], [∑100], [↓5], [↑14]
1985: 1(5), 2(7)
1986: 1(14), 2(9)
1987: 1(14), 2(9)
1988: 1(8), 2(10)
1989: 1(11), 2(13)
Formát: A4
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 1200 ks
Redakcia: Alžbeta Vojtkováčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Alžbeta Vojtkováprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Alžbeta Vojtková, Ing. Ján Vojtkotlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk

 

1/1985

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - február 1985

2/1985

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - september 1985

1/1986

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - marec 1986

2/1986

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - september 1986

1/1987

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - máj 1987

2/1987

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - september 1987

1/1988

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - apríl 1988

2/1988

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - september 1988

1/1989

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - apríl 1989

2/1989

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Myšlienky z večeradla - september 1989