Príloha mladých (NaS)

Charakter: náboženský - časopis pre mladých
Charakteristika: V roku 1987 vznikla myšlienka mládežníckeho časopisu, ktorá sa začala realizovať vznikom prílohy Náboženstva a súčasnosti s názvom Príloha mladých. Príloha mladých dávala literárny priestor mladým ľuďom alebo tým, ktorí sa im chceli prihovoriť. Časopis obsahuje úvahy, meditácie, literárne a básnické pokusy mladých autorov. Od vzniku časopisu tu bola myšlienka osamostatnenia sa od Náboženstva a sú­časnosti. Príloha mladých sa brala skôr ako platforma na vyzretie tejto myšlien­ky. Dôležitými faktormi pre osamostatnenie bolo získanie redaktorov, skúse­ností a odozva mladých ľudí na potrebu takéhoto časopisu.
Trvanie: 1988, [1]
Čísla: 3, [Ø12], [∑37], [↓12], [↑13]
1988: 1(12), 2(12), 3(13)
Formát: A4
Druh tlače: Ofsetová tlač
Náklad: 900 ks
Redakcia: PhDr. Eva Klčovanská, Marián Balázs, RNDr. František Mikloškočlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Jozef Romantlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk