Svedectvo

Charakter: nábožensko-informačný
Charakteristika: Na podnet biskupa J. Ch. Korca vznikol zborník informácií a dokumentov o dianí v Cirkvi. Jeho cieľom bolo, aby sa zachovali ako svedectvo pre históriu. Zborník obsahuje články, ktoré charakterizovali situáciu prenasledovanej cirkvi. Medzi dokumentmi sa nachádzajú: vysielania Vatikánskeho rozhlasu, listy biskupovi J. Ch. Korcovi, informácie o púťach, informácie o prenasledovaných, listy biskupa J. Ch. Korca, reprinty listov Dominika Tatarku biskupovi J. Ch. Korcovi a Dr. S. Krčmérymu, aktuality.
Trvanie: 1988-1989, [2]
Čísla: 2, [Ø51], [∑102], [↓42], [↑60]
1988: 1(42)
1989: 1(60)
Formát: A5
Druh tlače: Ofsetová tlač
Náklad: 200 ks
Redakcia: biskup J. Ch. Korec, Ing. Stanislav Labjakčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Peter Tibenský, Jozef Romantlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk

 

1/1988

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Hans Urs von Balthasar - významný teológ 2
Gregoriánska univerzita v r. 1988 2
Interview kardinála Tomáška 3
Hra o život? 5
O knihe Bratislavský veľký piatok 6
Konstantín Charčev a veriaci 6
Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných o púti v Šaštíne 7
Z holanského týždenníka Katholikendachblatt 8
Nedeľný komentár Cirkev a svet 9
Z ozvien proti násiliu polície voči o. b. J. Ch. Korcovi 11
Znamenie veľkého prebudenia 12
27 predvolaní biskupa J. Ch Korca na políciu... 13
Sekretariát pre šírenie ateizmu? 13
Antikomunistické centrály a náboženstvo 15 Viktor Borský
Opravdivé svedectvo 16
Slávnosť Povýšenia Kríža na Prešovskej Kalvárii 17
List kardinála Tomáška biskupovi Korcovi /4. 10. 1988/ 18
Neúnavnosť cirkevných tajomníkov 19
List kňazov košickej diecézy kardinálovi Tomáškovi /19. 10. 1988/ 20
List biskupovi Korcovi z Banskej Bystrice /1988/ 20
Pokračovanie Bratislavského veľkého piatku 21
Dominik Tatarka mládeži 22
Sestričky so štátnym súhlasom? 23
Pomocný robotník a arcipastier 24
Ako vošiel 28. október 1988 do dejín? 27
List otca biskupa Korca šéfredaktorovi Mladých rozletov /30. 10. 1988/ 28
Česká herečka Vlasta Chramostová o oslavách 70. výročia vzniku ČSR 33
Alexander Horák v Katolíckych novinách 36
Trestný príkaz a čo sním súvisí 37
Modlitby "za vyvolenie biskupa" 38
Ako kardinál Tomášek sa naučil hovoriť otvorene a jasne, tak by mal hovoriť každý... 40
Pozdrav kard. Tomáškovi z adorácie mladých v Trnave /19. - 20. 11. 1988/ 42
O filme Misia 42

1/1989

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Postreh z adorácie počas trnavskej novény /19. - 20. 11. 1988/ 1
Slovenskí katolíci k 40. výročiu Deklarácie o ľudských právach 3
Život je veľký dar 3 Mária Kratochvíľová
Duchovná kytica Svätému Otcovi 4
Kardinál Ratzinger o mravnosti 5
Komisia pre prípravu novej ústavy 6
O reťazovej hladovke 6
O posielaní kníh zo zahraničia 7
Týždenník "Hlas národa" v Chicagu o návšteve Janků v NSR 8
Denník "New York Times" o katolíkoch v ČSSR 9
Ľud ZSSR sa dáva krstiť 10
Alexander Dubček v Taliansku 10
Z listu Václava Havla francúzkemu prezidentovi Mitterrandovi 11
Pojednávania s účastníkmi Bratislavského veľkého piatku 12
Socialistická veda o kybernetike z roku 1953 12
Pošlite nám Bibliu v ruskej reči 13
Unikátny prípad v Európe 13
Diplomati pri Svätej Stolici so Svätým Otcom 14
Duch Svätí pôsobí v Cirkvi i dnes 14
Právo v procese prestavby? 14
Katolícky denník Avvenire uverejnil 10.1.1989 reportáž o jari cirkvi v Československu 15
Pre veriacich platia iné práva? 17
Pozdravný list /20. 1. 1989/ 18
Najnovšia štatistika náboženskosti na Slovensku 19
Zamyslenie sa nad životom a dielom biskupa J. Ch. Korca, ktorý sa dnes dožíva 65 rokov 20
Jezuita František Lizna na súde 21
O situácii Cirkvi v Československu 22
Európa, objav samu seba, svoju dušu 23
Prejavy povzbudenia pre obetavých veriacich 23
List kardinála Tomáška predsedovi vlády ČSSR Adamcovi / 21.1.1989/ 24
Prejav vďačnosti kardinálovi Tomáškovi 25
Svätá omša za Palacha 25
Cirkev a ľudské práva 25
Proste a dostanete! 25
Osloboďte hneď Václava Havla 26
Zo záverečnej reči Václava Havla pred súdom v Prahe 21.2. 1989 26
Oheň na streche 27
O náboženskej slobode 29
Rehoľní predstavení u kard. Tomáška 30
Kardinál Tomko o príklade viery na Slovensku 31
V New Yorku za náboženské práva na Slovensku 31
Kardinál Jean Maria Lustiger v Prahe 31
Rozhovor s kardinálom Františkom Tomáškom 32
Človek nie je ostrov - je tvor spoločenský 36
Rozhovor vatikánskeho rozhlasu s Francescom Colasuonnom 37
O návšteve delegácie Vatikánu v ČSSR 39
List katolíckeho kňaza Václava Malého Ing. Vladimírovi Janků /3. 5. 1989/ 41
Z listu dr. Jozef Zvěřina riaditeľovi sekretariátu vlády ČSSR Vladimírovi Janků /10. 5. 1989/ 42
O ekumenickom stretnutí v Pécsi 45
Slúžiť Bohu je to najlepšie 46
Čestný doktorát práv pre kard. Tomáška 46
Poznámky z púte v Šaštíne - sviatok zoslania Ducha Svätého 47
O nelegálnych náboženských štruktúrach 49
Z vyskumu verejnej mienky 49
Nutnosť prestavať právny poriadok 49
Z prejavu Miroslav Válka na XVII. zjazde KSČ /26. 3. 1986/ 50
Z každého rožku trošku 50
Z duchovného odkazu Dominika Tatarku 51
Sloboda 58