Una Sancta Catholica

Charakter: náboženský
Charakteristika:

Informácie pre kňazov sprostredkovávali Katolícke noviny a Duchovný pastier. Ich redakcie však boli kontrolované komunistickým štátom. Časopis bol určený pre kňazov. Una Sancta Catholica prinášala najmä prejavy a príhovory pápežajána Pavla II., úvahy a aktuálne informácie z diania v do­ mácej cirkvi. Každé číslo bolo zamerané aj na niektoré hlavné obdobie cir­kevného roka, v ktorom bolo práve vydané.

Trvanie: 1983-1985, [3]
Čísla: 6, [Ø66], [∑395], [↓59], [↑75]
1983: 1(59)
1984: 1(66), 2(62), 3(75), 4(59)
1985: 1(74)
Formát: A4
Druh tlače: Cyklostyl
Náklad: 300 ks
Redakcia: Jozef Opralačlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Tlač: Jozef Oprala, Ivan Polanskýtlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk

 

2/1984

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
"Mier sa rodí v novom srdci" 1 Ján Pavol II.
Príhovor Ordinára na svetový deň kňazov v jubilejnom roku vykúpenia 6
Otvorenie kňazského stretnutia v aule Biskupského úradu 23.2.1984 9
Kázeň pri pohrebnej sv. omši za P. Jána Srnu SJ /13. 1. 1984/ 10 p. Zavarský SJ
Príhovor pri rozlúčke s otcom provinciálom Jánom Srnom SJ /13.1. 1984/ 13
List kard. Tomáška Krajskému súdu v Ostrave /14. 11 1983/ 14
Setkání se stigmatizovanými naší doby 16 kard. Tomášek
Príhovor kard. Tomáška k ukončeniu "Roka vykúpenia" 17
List kard. Tomáška redakcii týždenníka "Tribúna" /9. 4. 1984/ 18
List generálnych a provinciálnych sestier kard. Tomáškovi /23. 2. 1984/ 19
Vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí k otázke podpísania deklarácie o náboženskej znášanlivosti /27. 2. 1984/ 20
List Jána Čarnogurskému Federálnemu ministerstvu zahraničných vecí /15. 2. 1984/ 20
Deklarácia o náboženskej znášanlivosti 21
Mesto na návrší 24
Konštitúcia CIC 26 Ján Pavol II.
Nový cirkevný zákonník 30
Charta rodinného práva 42
List Viktora Trstenského prezidentovi republiky Dr. Husákovi /10. 4. 1984/ 49
List generálneho riaditeľa ÚCHS Dr. Ladislava Belasa charitným domovom /10. 1. 1984/ 49
List Jozefa kard. Glempa biskupovi Jánovi Korcovi /1984/ 58
Pozdrav k 60. narodeninám biskupa J. Ch. Korca 59 Katarína Soľavová
Spomienka na otca arcibiskpa Jozefa Tomku k jeho 60. Narodeninám 60
Spomienka na otca biskupa Gábriša k jeho 70. narodeninám 60