Výber

Charakter:
Charakteristika:
Trvanie: 1984-1987, [4]
Čísla: 26, [Ø46], [∑1192], [↓24], [↑103]
1984: 1(51), 2(73), 3(103), 4(70), 5(55)
1985: 1(42), 2(53), 3(28), 4(42), 5(27), 8(47), 9(40), 6-7(86), N(24)
1986: 1(54), 2(32), 3(54), 4(38), 5(47), 6(26), 7(26)
1987: 1(42), 2(26), 3(46), 4(30), 5(30)
Formát: A4
Druh tlače: Ormig (1/1984), Cyklostyl (2/1984-5/1987)
Náklad: 80 ks (1/1984), 500 ks (2/1984-5/1987)
Redakcia: Ivan Polanskýčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Ivan Polanskýprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Ivan Polanskýtlačiari
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk

 

2/1984

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Príprava k oslave 1100 výročia smrti sv. Metoda 3
"Čertovo kopýtko klerikálneho antikomunizmu" 8
Uvádzajme dôslednejšie smernice II. vatikánskeho koncilu o ekumenizme do života 10
Základina Jána Pavla II. pre Sahel 12
Zasvätenie sveta Panne Márii a Boží plán vykúpenia 13
Modlitba aktu odovzdania
Radostná správa pre veriacich v Československu
Encyklika Jána Pavla II. "Laborem exercens" 15 Otec Anton
Encyklika Jána Pavla II. "Vykupiteľ človeka" 17 Otec Anton
21. pastoračná cesta sv. Otca Jána Pavla II. 19 Otec Karel
Z listu sv. Otca o sv. Vincentovi de Paul 20
Dom na skale a dom na piesku 21 Anton Hlinka
O pôste a pokúšaní Pána Ježiša na púšti 23 Otec Karel
Kázeň otca Antona z 22. kap. evanjelia sv. Lukáša 25
Zmena života 27
Oslava 60-tky otca arcibiskupa Jozefa Tomku 29 Otec Anton
List prezidentovi Husákovi 31 Msgr. Viktor Trstenský
Msgn. Viktor Trstenský 31
Sluha Boží P. Eduard Poppe 38
Spomienky na zosnulého teológa Karola Rahnera, S.J. 39 Otec Karel
20 rokov od smrti Dr. Štefana Barnáša 41
50. výročie smrti arcibiskupa Kordača 43 Mons. František Planer
Spomienka na brata Jakuba Kozu, S.J. 45
Osobné svedectvo o začiatkoch organizovaného hnutia duchovnej obnovy na Slovensku 47
Rozhovor so sestrou Laurou zo Spoločnosti dcér svätého Pavla 49
Otec Duval 51 O. Klement Poláček
Matka Terézia študentom teológie 53
25. výročie činnosti japonského vysielania Vatikánskeho rozhlasu 54
O kanonických návštevách "ad limina apostolorum" 55 Dr. Jozef Benáček
Prečo si Poliaci uctievajú nemeckého vojaka? 57 Robert A. Graham
Najnovšia kniha o svätých cirkevného roku 59
Správy 60
O charte práv rodiny 63
Cirkev v Kórei 64
Charta práv rodiny 65
Počúvajme zahraničné náboženské vysielanie 70

3/1984

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Báseň vojaka, padlého roku 1944 3
Komunisti v Československu za odtrhnutie Cirkvi od Ríma 4
Československo pred novým justičným škandálom! 5 Anton Hlinka
K prípadu Gabaj - Konc - Borovský 5 Anton Hlinka
Samizdatová literatúra socialistických krajín povznáša duchovnú úroveň ľudí 6
Zamyslenie nad významom púti na Levočskú horu 7 Anton Hlinka
Čo zachráni Európu? 9 Anton Hlinka
Nový most 10
Cyril a Metod 10 Andrej Žarnov
Zasväťme seba a rodinu Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 11
K sviatku Božského Srdca 13
Juhoslávska osada Medugorje 14
Ján Pavol II. k výročiu narodenia Martina Lutera 15 Otec Anton
Dnešný postoj katolíckej cirkvi k M. Luterovi 17 Otec Karel
Ekumenický odkaz Karola Rahnera, S.J. 19 Peter Orlický
Z ekumenického sveta 21
Z prejavu sv. Otca 22
Malá prechádzka po Vitterbu, ktoré navštívi Svätý Otec Ján Pavol II. 23 Otec Karel
Najdôležitejšie časti posolstva Jána Pavla II. k 18. svetovému dňu oznamovacích prostriedkov 25
Hlavné myšlienky audienčného prejavu 27 Ján Pavol II.
Prvá etapa pastoračnej cesty Jána Pavla II.vo Švajčiarsku 28
Brat Klaus 29
Ekumenické snahy Sv. Otca Jána Pavla II. Vo Švajčiarsku 30
Oslava sviatku Tela a krvi Pánovej 33
Láska medzi manželmi 35
Sára, Tobiášova nevesta 36
Komentár k liturgickým textom sviatku Nanebovstúpenia Pána 39 Otec Štefan Senčík
Kázeň na 7. veľkonočnú nedeľu 41 Otec Anton
Komentár k liturgickým textom na slávnosť zoslania Ducha Svätého 43 Otec Štefan Senčík
Kázeň na sviatok najsvätejšej Trojice 45 Otec Anton
Úryvok z kázne otca Antona Hlinku, SDB, na 13. cezročnú nedeľu 1. 7. 1984 47
Situácia cirkvi v Československu 49 Otec Anton
Niekoľko slov na zamyslenie 52
Rozhovor s redaktorom Jánom Smrečanom o výročnom stretnutí slovenských kat. intelektuálov 53 Anton Hlinka
Pastiersky list z roku 1949 55 Otec Anton
O prázdninách a dovolenkách 57
Prázdniny 59
List mladých slovenských katolíkov veriacim na Západe 60 Otec Anton
Profil argentínskeho biskupa Nováka 65 Otec Anton
Rozvážna neohrozenosť a nebojácnosť mons. Trstenského 66 Anton Hlinka
Biskup Proláno z Ekvadoru 67 Otec Anton
Hnutie "Fé y allegria- Viera a radosť" v Ekvádore 69
Premonštráti, Eucharistia, Praha = svätý Norbert 70
Návod na vnútornú vyrovnanosť 73 Ján XXIII
Slová na zamyslenie 74
O potrebe kresťanstva pre modernú demokraciu 75
Cirkev - priestor Ducha Svätého 77 Otec Tomáš Špidlík
Medzinárodná cena Pavla VI. švajčiarskemu teológovi Hans Urs von Baltazarovi 79
Kriminálny prípad, ktorý sa nikdy nestal 80 Otec Anton Hlinka
Cirkev v Albánsku 81 Anton Hlinka
Niektoré zaujímavé, ale menej známe pútnické miesta 83 Otec Karel
Čo hovorí nové cirkevné právo o laikoch? 85 Mons. Jozef Benáček
Sú dnešní ľudia skutočnými nevercami? 87
Ďalšie správy 88
Óda na Boha 99 G. R. Deržavin

4/1984

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Apel na Slovensko 3 Michal Želiar
Kto bol Jerzy Popieluszko? 4
Zo Slovenska 15 Anton Hlinka
Bratislavský bohoslovecký seminár a výchova kňaza ku svätosti 17 Anton Hlinka
Ako chcel Vasiľ Biľak premanévrovať cirkev? 19 Anton Hlinka
Nové prenasledovanie kňaza na Slovensku 22 Anton Hlinka
K 16. výročiu 21. Augusta 23 Otec Karel
List zo Slovenska 25 Anton Hlinka
ŠtB včera a dnes - Procesy s katolíckou Cirkvou 27 Dr. Karel Kaplan
Slovensko v znamení veľlých púti 29
Levoča °84 36 Anton Hlinka
Šaštín °84 38 Anton Hlinka
Homília otca biskupa Júliusa Gábriša 39
Úryvok z kázne na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska v kostole sv. Štefana v Mníchove 46 Otec Hlinka
Myšlienka k sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 48 Anton Hlinka
Osobnosť MUDr. Silvestra Krčméryho 49 Anton Hlinka
Zasadnutie predsedníctva a hlavného zboru Svetového kongresu Slovákov v New Yorku 50
Spomienka na práve zosnulého otca Teodora Koyša 51 Otec biskup Dominik Hrušovský
Slovenské sestričky jubilovali 52
Diamantové jubileum sestier sv. Cyrila a Metoda v Danville, USA 53 Peter Manín
Výzva Slovenského kultúrneho strediska sestier dominikánok v Oxforde, USA 54
Ďalšie vatikánske dokumenty o Slovenskej republike 55
O knihe "Svedectvo" 56 Anton Hlinka
Čo bolo aktuálne pred desať rokmi, je ešte aktuálnejšie dnes 58
Prípad kňaza Podolinského 64
Hrdinom Cirkvi 65 Janko Silan
Rozvážna neohrozenosť a nebojácnosť mons. Trstenského 66 Anton Hlinka
U Msgr. Viktora Trstenského 68 Janko Silan

1/1985

Názov článku Číslo strany Autor (Pseudonym)
Rozhovor s človekom sa začína o zmysle vecí 1 Andrzej Jawien (Karol Wojtyla)
Turecké úrady priniesli zaujímavú správu 2
Šesť rokov pontifikátu Jána Pavla II. 4
Slávnostná omša za nebohého ukrajinského kardinála Jozefa Slipyja 5
Stručný prehľad dejín cirkvi v Kanade 6
Prejav Svätého Otca chorým v kanadskom Quebecu 8
Stretnutie Svätého Otca so Slovákmi v Toronte 9 Otec Anton
Z prejavu Svätého Otca mladým vo Vancouveri 18. 9. 1984 12
Spravodajstvo z apoštolskej cesty Jána Pavla II. v Kanade 13
Príhovor Svätého Otca členom biskupskej konferencie Kanady 14
Homília Jána Pavla II. v Ottawe 16
Ešte k ceste Svätého Otca do Kanady 17
Slovenskí jezuiti v Kanade vydali životopis svätého Tomáša Morusa, humanistu a mučeníka 18
Spravodajstvo zo všeobecnej audiencie Svätého Otca dňa 17. 10. 1984 19
Školský brat Michal Febres Cordeiro vyhlásený za svätého 20
List Jána Pavla II. o zmierení a pokání 21 Otec Anton
Zasvätenie posledných rokov života Panne Márii 22
Príhovor Jána Pavla II. v rímskom kostole 23
Možnosť prekonať rozdelenie Európy 24 Ján Pavol II.
Prvá generálna audiencia Jána Pavla II. v roku 1985 25
Posolstvo k svetovému dňu mieru, 1. januára 1985 26
Modlitba za kňazov a štúdium na Slovenskom ústave 31
450 rokov jezuitského rádu v histórii Európy a sveta 32 Otec Anton
O úlohe jezuitov v dnešnom svete 36 Otec Tomáš Špidlík
O. Peter-Hans Kolvenbach 38
Ako sa volí nový generál? 39
Zaujímavosti o generálnych predstavených Spoločnosti Ježišovej 40