ZrNO

Charakter: náboženský - orientovaný na mládež
Charakteristika:

Po kladných odozvách na „pokusný“ časopis NaS - Príloha mladých vznikol vlastný časopis pre mladých. ZrNO si chcelo všímať potreby a túžby mladých ľudí, hľadajúcich duchovné hodnoty a zároveň svoje miesto v spoločnosti. Časopis chcel byť akýmsi zrkadlom, v ktorom sa odráža všetko to, čo hýbe dnešnými mladými slovenskými katolíkmi, ale nielen nimi. Pokúšal sa zachytiť ducha doby a reagovať na aktuálne otázky mladého človeka. Preto poskytoval priestor na vyjadrenie názorov, myšlienok a postojov mladých ľudí. Každé číslo obsahovalo: odpovede na problémy mladých, črty slovenských osobností, historické pohľady, problém doby a poéziu. Bol to samizdat s najlepšou grafickou úpravou. V každom čísle sa objavovali priliehavé perokresby s fotografiami.

Trvanie: 1989, [1]
Čísla: 4, [Ø34], [∑136], [↓20], [↑40]
1989: 1(20), 2(36), 3(40), 4(40)
Formát: A5
Druh tlače: Ofsetová tlač
Náklad: 1500 ks (1/1989-3/1989), 3000 ks (4/1989)
Redakcia: Ing. Ladislav Stromček, PhDr. Eva Klčovanská, Marián Balázsčlenovia redakcie, akademický titul v roku 1989
Podklady pre tlač: Ing. Ladislav Stromčekprepisovanie článkov na čistopis, príprava článkov do tlače
Tlač: Jozef Romantlačiari
Grafická úprava: Ivor Tomanapodieľanie sa na grafickom výzore samizdatu
Technická pomoc: František Gábrišpodieľanie sa na technickej pomoci pri výrobe samizdatu
Zdroj samizdatu: OZ samizdat.sk